Καλώς Ορίσατε στο EDUTel

Καλώς ορίσατε στο διαδικτυακό τόπο του εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Συστημάτων Ηλεκτρονικής  Μάθησης (EDUTeL) του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας. Στο χώρο αυτό μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το ερευνητικό και  εκπαιδευτικό έργο, τις δραστηριότητες και τα νέα του εργαστηρίου στα αντικείμενα της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και των συστημάτων της ηλεκτρονικής μάθησης. Επειδή η  έρευνα στην εκπαιδευτική τεχνολογία είναι συλλογικό έργο, το εργαστήριό μας είναι ανοιχτό σε συνεργασίες με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και φορείς.