Μαρία Γρηγοριάδου, Ομότιμη Καθηγήτρια, ΕΚΠΑ

Η Μαρία Γρηγοριάδου έχει λάβει πτυχίο στην Φυσική από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και D.E.A. / Doctorat από το Πανεπιστήμιο Paris VII. Έχει ερευνητική και εκπαιδευτική ακαδημαϊκή εμπειρία άνω των 30 ετών. Είναι ομότιμη Καθηγήτρια στην Εκπαιδευτική και Γλωσσική Τεχνολογία, επικεφαλής της ομάδας Εκπαιδευτικής και Γλωσσικής Τεχνολογίας του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν θεματικές ενότητες όπως προσαρμοστικά / διαδραστικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, εξ ’αποστάσεως εκπαίδευση, ITS, εκπαιδευτικό λογισμικό, εργαλεία επεξεργασίας φυσικής γλώσσας και εκπαίδευσης στην πληροφορική. Η κ. Γρηγοριάδου έχει λάβει 7 διακρίσεις, έχει εργασθεί ως επιστημονικά υπεύθυνη και ερευνήτρια σε 15 εθνικά και διεθνή ερευνητικά έργα. Έχει λάβει μέρος ως μέλος επιστημονικής ή και οργανωτικής ομάδας σε 17 συνέδρια, ήταν συντάκτης ή και συμμετείχε στην συντακτική ομάδα σε 8 επιστημονικές επιθεωρήσεις και βιβλία. Έχει 44 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, 11 συμμετοχές σε συγγραφή κεφαλαίων διεθνών βιβλίων, 150 δημοσιεύσεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων και περισσότερες από 1000 αναφορές στο ερευνητικό της έργο. Είναι μέλος σε επτά επαγγελματικών/επιστημονικών συλλόγων, όπως: IEEE, AACE, IADIS, EDEN, Kaleidoscope, ETPE και LeMoRe.