Δημήτριος Καρολίδης

Ο Καρολίδης Δημήτριος  Σπούδασε Φυσική στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και απέκτησε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις «Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών» από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Υποψήφιος Διδάκτωρ της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Συστήματα Πληροφορικής).
Μετεκπαιδεύτηκε σε θέματα Πληροφορικής στο ΕΛΚΕΠΑ, στην Ένωση Ελλήνων Φυσικών και στη Control Data Αννοβέρου/Γερμανίας.
Από το 2000 μέχρι το 2007 διατέλεσε Εργαστηριακός Συνεργάτης στο Εργαστήριο Εφαμοσμένης Πληροφορικής του Τμήματος Ενεργειακής Τεχνoλογίας του ΤΕΙ Αθήνας και στο Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων του Τμήματος Η/Υ Συστημάτων του ΤΕΙ Πειραιά. Εργάσθηκε στον ιδιωτικό τομέα ως Καθηγητής Πληροφορικής σε ΙΕΚ και ως Διαχειριστής Δικτύου Η/Υ.
Μέλος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών και της Ελληνικής Εταιρείας Επιστημόνων και Επαγγελματιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΠΥ).
Έχει συγγράψει βιβλία Πληροφορικής, τα οποία αποτελούν διδακτικά βιβλία σε πολλά τμήματα ΑΕΙ.