Ανδρέας Παπαδάκης, Επίκ. Καθηγητής, ΑΣΠΑΙΤΕ

Ο Ανδρέας Παπαδάκης (Δρ. – Μηχ.) είναι κάτοχος πτυχίου και διδακτορικού διπλώματος του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Είναι επίκουρος καθηγητής στο τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ). Ασχολείται με θέματα στην περιοχή της παροχής υπηρεσιών στο διαδίκτυο καθώς και της ψηφιακής τηλεόρασης. Ο κ. Παπαδάκης έχει πλούσια ερευνητική εμπειρία με άνω των 50 δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά και διεθνή συνέδρια με πλήρη κρίση. Έχει επιμεληθεί την ελληνική έκδοση δύο βιβλίων, έχει συγγράψει κεφάλαια σε βιβλία κι έχει συμμετάσχει σε διαδικασίες προτυποποίησης. Έχει συμμετάσχει ως μέλος της επιστημονικής επιτροπής κι ως κριτής σε σει΄ρα επιστημονικών περιοδικών και συνεδρίων. Στο παρελθόν έχει εργαστεί ως ειδικό επιστημονικό προσωπικό στο Υπουργείο Εσωτερικών, στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε θέματα κρυπτογραφίας και ψηφιακών υπογραφών. Έχει επίσης εργαστεί για 10 περίπου έτη στον ιδιωτικό τομέα, σε εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικιονωνιών ως υπεύθυνος Ευρωπαϊκών έργων. Έχει συμμετάσχει σε άνω των 10 Ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων.