Σύνδεσμοι

1. ERASMUS+ - Επίσημη Ιστοσελίδα  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_en

2. EACEA - Επίσημη Ιστοσελίδα   http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php

3. OEB NEWS -Official news platform for global, cross-sector conference on technology supported learning and training -  http://www.online-educa.com/OEB_Newsportal/