Νικόλαος Δ. Τσελίκας

Δρ. Νικόλαος Δ. Τσελίκας είναι διπλωματούχος μηχανικός (1999) και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος (2004) της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Από το 1999 έως το 2004 εργάστηκε ως επιστημονικός συνεργάτης στο Εργαστήριο Ευφυών Επικοινωνιών και Δικτύων Ευρείας Ζώνης (ICBNet Lab) του ΕΜΠ και από το 2004 έως το 2008 διετέλεσε μεταδιδάκτορας και επιστημονικός συνεργάτης του ίδιου εργαστηρίου. Το διάστημα 2006 – 2008 ήταν επισκέπτης καθηγητής (Λέκτορας βάσει Π.Δ. 407/80), το 2008 εκλέχτηκε ως Λέκτορας και σήμερα είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
Η ερευνητική του δραστηριότητα αφορά κυρίως τη σχεδίαση και υλοποίηση δικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών καθώς και στις τεχνολογίες λογισμικού, μεσισμικού (middleware) και διαδικτύου και έχει να παρουσιάσει πολυετή εμπειρία με ενεργή συμμετοχή στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση πληθώρας ευρωπαϊκών και εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων, στη διάρκεια των οποίων συνεργάστηκε και συνεργάζεται σε θέματα σχεδίασης και υλοποίησης λογισμικού με μεγάλες διεθνείς και εγχώριες εταιρείες, αλλά και με πανεπιστήμια τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού.
O Δρ. Νικόλαος Δ. Τσελίκας έχει πάνω από 60 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, συνέδρια και κεφάλαια βιβλίων. Επίσης, το βιβλίο του για την εκμάθηση της γλώσσας C με τίτλο «C: Από τη Θεωρία στην Εφαρμογή» προτείνεται σε περίπου 50 τμήματα ελληνικών ΑΕΙ και ΤΕΙ. Από το 2014, το βιβλίο διατίθεται από την CRC Press και στην αγγλική γλώσσα και προτείνεται σε πανεπιστήμια του εξωτερικού. Είναι μέλος επιτροπών κρίσης σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά του γνωστικού του αντικειμένου. Είναι μέλος της IEEE και μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ).