Ερευνητικές Συνεργασίες

Ονομασία-Χώρα

Είδος φορέα

Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο Πανεπιστήμιο

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πανεπιστήμιο
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Πανεπιστήμιο
Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πανεπιστήμιο
ΑΣΠΑΙΤΕ Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
Heriot Watt Πανεπιστήμιο

Technische Universiteit DELFT (NL)

Πανεπιστήμιο

Universite DE MONTPELLIER (FR)

Πανεπιστήμιο

Consorzio Interuniversitario Nationale per l’ Informatica (IT)

Ένωση Πανεπιστημίων

Brandenburgische Techniche Universitat COTTBUS-SENFTENBERG (DE)

Πανεπιστήμιο

Tallinna Tehnikaulikool (EE)

Πανεπιστήμιο

National Quality Infrastructure System (GR)

Εθνικός Φορέας Τυποποίησης

University of Duisburg-Essen (DE)

Πανεπιστήμιο

AOC Raad (NL)

Μη κερδοσκοπικός οργανισμός εκπαίδευσης και κατάρτισης

CMMP-Instituto Nevares de Empresarios Agrarios (ES)

Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο

Eummena (BE)

Μη κερδοσκοπική ερευνητική εταιρία

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (SI)

Επιμελητήριο

Universidad Alcala de Henares (ES)

Πανεπιστήμιο

Ústav zemědělské ekonomiky a informací  (CZ)

Δημόσιος οργανισμός κατάρτισης

Agro-Know Technologies (GR)

Eρευνητική εταρία

International Foundation for Sustainable Agriculture Training (IFSAT) (NL)

Διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός και πάροχος κατάρτισης

DLG-Akademie  (DE)

Αγροτικός συνεταιρισμός, πάροχος εκπαίδευσης και κατάρτισης

Bundesinstitut für Berufsbildung (DE)

Εθνικός Οργανισμός Κατάρτισης

Ente Nazionale per la Ricerca e la Formazione in Agricoltura (ΙΤ)

Εθνικός Φορέας Αγροτικής Κατάρτισης

Italian Association for Organic Farming (ΙΤ)

Μη κερδοσκοπικός οργανισμός