Το EDUTEL εγκρίθηκε και λειτουργεί ως Κέντρο Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ)

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Διδακτική Πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.)», το εργαστήριο EDUTEL εγκρίθηκε και λειτουργεί ως Κέντρο Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ) με Υπεύθυνη την καθηγήτρια κα, Μαρίας Σαμαράκου. Την τρέχουσα περίοδο (16/5-16/6 2017) πραγματοποιούνται 2 προγράμματα επιμόρφωσης,ένα  στη Συστάδα Β1.4 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και ένα στη Συστάδα: Β1.2 ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ.

Δημόσια Νέα: