Δημόσια Νέα

MoodleMoot Greece 2017

Πρόγραμμα Δια Βίου «Στρατηγικές Διδασκαλίας & Τεχνολογίες Μάθησης»

Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Αθήνας διοργανώνει ως κύριος φορέας, σε συνεργασία µε το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Συστημάτων Ηλεκτρονικής Μάθησης (EDUTeL), Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης (ΠΔΒΕ) µε τίτλο «Στρατηγικές Διδασκαλίας & Τεχνολογίες Μάθησης»

Ελληνικά

Το EDUTEL εγκρίθηκε και λειτουργεί ως Κέντρο Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ)

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Διδακτική Πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.)», το εργαστήριο EDUTEL εγκρίθηκε και λειτουργεί ως Κέντρο Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ) με Υπεύθυνη την καθηγήτρια κα, Μαρίας Σαμαράκου. Την τρέχουσα περίοδο (16/5-16/6 2017) πραγματοποιούνται 2 προγράμματα επιμόρφωσης,ένα  στη Συστάδα Β1.4 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και ένα στη Συστάδα: Β1.2 ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ.

Ελληνικά