Σκοπός

Το Εργαστήριο «Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Συστημάτων Ηλεκτρονικής Μάθησης» της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Αθήνας, εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες στα κάτωθι γνωστικά αντικείμενα:

 1. Ανάπτυξη μεθοδολογιών και εμπειρική έρευνα για τη διερεύνηση των διαδικασιών μάθησης και την απόκτηση γνώσης σε επιστημονικά πεδία των τεχνολογικών και εκπαιδευτικών εφαρμογών.
 2. Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιοποίηση τεχνολογικά υποστηριζόμενων περιβαλλόντων μάθησης, με έμφαση στα διαδικτυακά, προσαρμοστικά, ευφυή, σύγχρονα και ασύγχρονα συστήματα διαχείρισης μάθησης.
 3. Ανάπτυξη, δοκιμή και αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού.
 4. Σχεδιασμός και αξιολόγηση διαφόρων τυπικών και άτυπων πλαισίων μάθησης και προγραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning).
 5. Αξιοποίηση εργαλείων Web 2.0 και νεότερων στην εκπαίδευση.
 6. Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογών Game-based και Mobile learning.
 7. Ανάλυση και σχεδιασμός της Δια Βίου Μάθησης σε αντικείμενα των τεχνολογικών και εκπαιδευτικών εφαρμογών.
 8. Μελέτη, διατύπωση και αξιοποίηση πλαισίων Ποιότητας στην Εκπαίδευση.
 9. Αλγόριθμοι και συστήματα εξόρυξης και διαχείρισης εκπαιδευτικών δεδομένων (educational data mining & learning analytics).
 10. Ανάπτυξη και διαχείριση ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων και ανοικτών αποθετηρίων (open educational resources).
 11. Παιδαγωγική κατάρτιση, προαγωγή της εφαρμοσμένης έρευνας στην εκπαιδευτική τεχνολογία και την παιδαγωγική.

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει περιεχόμενο που να έχει ταξινομηθεί με αυτόν τον όρο.