Σκοπός

Το Εργαστήριο «Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Συστημάτων Ηλεκτρονικής Μάθησης» της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Αθήνας, εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες στα κάτωθι γνωστικά αντικείμενα:

 • Ανάπτυξη μεθοδολογιών και εμπειρική έρευνα για τη διερεύνηση των διαδικασιών μάθησης και την απόκτηση γνώσης σε επιστημονικά πεδία των τεχνολογικών και εκπαιδευτικών εφαρμογών.
 • Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιοποίηση τεχνολογικά υποστηριζόμενων περιβαλλόντων μάθησης, με έμφαση στα διαδικτυακά, προσαρμοστικά, ευφυή, σύγχρονα και ασύγχρονα συστήματα διαχείρισης μάθησης.
 • Ανάπτυξη, δοκιμή και αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού.
 • Σχεδιασμός και αξιολόγηση διαφόρων τυπικών και άτυπων πλαισίων μάθησης και προγραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning).
 • Αξιοποίηση εργαλείων Web 2.0 και νεότερων στην εκπαίδευση.
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογών Game-based και Mobile learning.
 • Ανάλυση και σχεδιασμός της Δια Βίου Μάθησης σε αντικείμενα των τεχνολογικών και εκπαιδευτικών εφαρμογών.
 • Μελέτη, διατύπωση και αξιοποίηση πλαισίων Ποιότητας στην Εκπαίδευση.
 • Αλγόριθμοι και συστήματα εξόρυξης και διαχείρισης εκπαιδευτικών δεδομένων (educational data mining & learning analytics).
 • Ανάπτυξη και διαχείριση ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων και ανοικτών αποθετηρίων (open educational resources).
 • Παιδαγωγική κατάρτιση, προαγωγή της εφαρμοσμένης έρευνας στην εκπαιδευτική τεχνολογία και την παιδαγωγική.