Τσολακίδης Αναστάσιος, Εργαστηριακός Συνεργάτης ΤΕΙΑ